Usługi stanowią największą i najszybciej rosnącą część europejskiego rynku edge, wynika z analiz rynkowych IDC dotyczących europejskich wydatków na rozwiązania edge computing, zaprezentowanych podczas październikowego webinarium. Napędzają go przede wszystkim wydatki na usługi łączności (największa część) i usługi profesjonalne (głównie wsparcie i wdrożenia). Na rynku usług profesjonalnych kolokacja będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem w ciągu najbliższych 5 lat.

Pomimo wyzwań związanych z zakłóceniami w łańcuchu dostaw w całej Europie, sprzęt pozostaje kolejnym kluczowym elementem rynku edge, przy czym zdecydowana większość to ‘lekkie’ urządzenia edge (bramy), a w drugiej kolejności ‘ciężki’ sprzęt edge (serwery i pamięć masowa) oraz sprzęt sieciowy.

Wydatki na edge software napędzane są rozwiązaniami związanymi z aplikacjami i tworzeniem/wdrażaniem aplikacji, takimi jak: zarządzanie danymi, integracja i orkiestracja, rozwój aplikacji, jakość i cykl życia oprogramowania oraz platformy aplikacji. Na drugim miejscu IDC wskazuje oprogramowanie infrastruktury systemowej oraz oprogramowanie analityczne/AI dostosowane do nowych wymagań edge.

Poprawa jakości obsługi klientów i użytkowników to główne czynniki biznesowe napędzające wdrażanie rozwiązań brzegowych w regionie EMEA.

IDC wskazuje 7 głównych korzyści stymulujących wdrożenia rozwiązań edge w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA):

 1. udoskonalone – bezpieczeństwo/zgodność z przepisami/prywatność;
 2. zwiększona wydajność/produktywność/efektywność;
 3. lepsza kontrola nad kosztami;
 4. poprawa dostępności, odporności i skalowalności systemów i aplikacji;
 5. możliwości automatyzacji i orkiestracji;
 6. zmniejszony nacisk na przepustowość i łączność;
 7. niskie opóźnienia w transmisji.

Bezpieczeństwo i niepewny zwrot z inwestycji (ROI) to główne wyzwania związane z wdrażaniem rozwiązań edge w Europie.

Analitycy IDC wymieniają cztery główne czynniki wstrzymujące lub spowalniające projekty edge computing:

 • obawy dotyczące bezpieczeństwa;
 • wysokie koszty i niejasny zwrot z inwestycji;
 • brak umiejętności/wykwalifikowanej siły roboczej;
 • brak odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

Większość środowisk edge nie jest zarządzana strategicznie. Obciążenia edge w coraz większym stopniu skupiają się na współdzielonych platformach edge, aby zapewnić lepszy zwrot z inwestycji oraz większą skalowalność i spójność, podsumowuje IDC.

(grafika tytułowa – źr. Vertiv)

Napisane przez Stefan Kaczmarek