W związku ze wzrostem wdrożeń serwerów dedykowanych AI i opóźnieniami w cyklu odświeżania serwerów ogólnego przeznaczenia co najmniej do 2024 roku, dostawy serwerów w III kw. 2023 r. spadły o 26% r/r, czytamy w raporcie firmy Omdia Data Center Server Tracker. Analitycy przewidują, że na rynek zostanie dostarczonych 11,4 mln jednostek serwerów w całym 2023 r., co oznacza spadek o 19% w porównaniu z 2022 r.

Jak wynika z analiz Omdia, całkowite przychody na rynku serwerów w III kwartale 2023 roku spadły o 7% rok do roku i o 1% w ujęciu kwartał do kwartału, do poziomu 25,5 mld dolarów. Nastąpiło znaczne spowolnienie dostaw serwerów ogólnego przeznaczenia, a czołowi producenci OEM odczuwali skutki makroekonomicznych trudności i zmieniających się priorytetów inwestycyjnych. Słaby popyt odczuwalny jest przede wszystkim w segmencie enterprise i dostawców usług telekomunikacyjnych. Okres użytkowania serwerów jest najdłuższy w historii, ponieważ przeciętne przedsiębiorstwo korzysta obecnie z 7-letnich serwerów i opóźnia cykl odświeżania sprzętu ICT, zaznaczają analitycy Omdia.

Liczba wdrożeń serwerów skonfigurowanych pod kątem sztucznej inteligencji rośnie zgodnie z prognozą Omdia. Przychody firmy Nvidia w segmencie centrów danych w III kw. 2023 r. wyniosły 14,5 mld dolarów (prawie czterokrotny wzrost r/r). Producent dostarczył w III kw. 2023 r. prawie pół miliona procesorów graficznych H100 i A100.

W segmencie dostawców usług chmurowych wdrożenia zaawansowanych serwerów AI kompensują opóźnienia w odświeżaniu serwerów ogólnego przeznaczenia. Inaczej jest w segmencie dostawców usług dla przedsiębiorstw i usług komunikacyjnych, ponieważ producenci OEM serwerów mają trudności z uzyskaniem wystarczającej liczby procesorów graficznych od firmy Nvidia.

Według Omdia, podczas cyklu odświeżania w 2024 r. nastąpi znacząca konsolidacja serwerów, w wyniku której kilka zainstalowanych serwerów będzie zastępowanych jednym nowym serwerem. Jest to możliwe dzięki procesorom o większej liczbie rdzeni i nowym architekturom serwerów, w których kluczową rolę odgrywa optymalizacja aplikacji.

(źr. Omdia)

Omdia prognozuje, że w 2027 r. wartość globalnego rynku serwerów osiągnie poziom 195,6 mld dolarów.

W ramach tej prognozy udział procesorów serwerowych i koprocesorów wzrasta w związku z przechodzeniem na przetwarzanie hiperheterogeniczne, tj. konfigurowanie serwerów z wieloma koprocesorami pod kątem optymalizowania aplikacji. Przykłady obejmują serwery obsługujące szkolenie modeli i wnioskowanie AI oraz serwery do transkodowania wideo z wieloma niestandardowymi koprocesorami. Przetwarzanie hiperheterogeniczne (hyper heterogeneous computing) odnosi się do integracji wielu chipów krzemowych z serwerami w celu obsługi obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, co skutkuje lepszą wydajnością i efektywnością energetyczną.

Analitycy Omdia przewidują, że trend ten będzie przybierać na sile w miarę dojrzewania zapotrzebowania na niektóre aplikacje do takiego poziomu, który sprawi, że budowanie zoptymalizowanego, niestandardowego procesora stanie się opłacalne. Według Omdia, media i sztuczna inteligencja to pierwsi beneficjenci hiperheterogenicznego przetwarzania danych. Inne obciążenia, takie jak bazy danych i usługi internetowe, również potrzebują podobnego impulsu optymalizacyjnego.

(grafika tytułowa – źr. Omdia)

Napisane przez Stefan Kaczmarek