Uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i wirtualni osobiści asystenci to pierwsza trójka technologii osobistych na liście priorytetów inwestycyjnych firm, które stawiają na rozwijanie cyfrowego biznesu. Przy bogactwie dostępnych obecnie technologii osobistych, przedsiębiorstwom nie jest łatwo ocenić, które z nich są najbardziej atrakcyjne dla klientów końcowych i niosą ze sobą duży potencjał biznesowy, a które są jeszcze zbyt niedojrzałe, żeby je wdrażać. Właściwie wybrane i zastosowane mogą mieć duży wpływ na rozwój biznesu.

Na przykład firma Mastercard zaprezentowała niedawno kartę z funkcją uwierzytelniania odcisków palców wbudowaną w kartę (zob. wideo poniżej). Przy przeprowadzaniu dużych transakcji banki chcą wykorzystywać technologię uwierzytelnienia biometrycznego opartą na rozpoznawaniu układu naczyń krwionośnych w palcach (finger vein technology).

Gartner rekomenduje 10 technologii, które przedsiębiorstwa powinny zacząć uwzględniać przy opracowywaniu strategii rozwoju swojego biznesu

Uczenie maszynowe (ML – machine learning)/sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence)

źr. Gartner

Systemy uczenia maszynowego (podzbiór sztucznej inteligencji) wydobywają wiedzę i wzorce na podstwie serii obserwacji. Technologia ta jest również wykorzystywana w przemyśle i branżach komercyjnych do automatyzacji procesów i identyfikowania wzorców. Szybko rozwija się wraz z cyfrowymi możliwościami biznesowymi, począwszy od digitalizacji (poprawiając wydajność poprzez automatyzację zadań), po optymalizację funkcji biznesowych, w tym wykrywanie oszustw i rozpoznawanie wzorców zachowań klientów. Sukces (lub jego brak) zastosowań ML/AI jest uwarunkowany jakością danych i zapewnieniem ciągłości utrzymania systemu.

Wirtualny osobisty asystent (VPA – Virtual Personal Assistant)
Rośnie świadomość dostępności VPA, takich jak Apple Siri, Amazon Alex, Microsoft Cortana i innych. Jak pokazuje badanie „Gartner 2016 Mobile Apps”, 35 proc. ankietowanych korzystała z jednego z tych wirtualnych asystentów na swoich smartfonach w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Niektóre VPA, takie jak Microsoft Cortana, są rozwijane w świecie biznesu, część firmy tworzy dedykowane rozwiązania VPA na własne potrzeby. Dla firm wirtualni asystenci to przede wszystkim możliwość udzielania natychmiastowych odpowiedzi i dostęp do informacji, które zwiększają wydajność i poprawiają interakcje z klientami. Wykorzystując VPA, nie wolno jednak zapominać o bardzo realnych problemach technicznych i kwestiach bezpieczeństwa, dlatego zalecane jest zachowanie daleko idącej ostrożności przy ich wdrażaniu.

Technologie immersyjne (immersive)
Technologie immersyjne (oddziaływujące na wszystkie zmysły), takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR – augmented reality) i wirtualna rzeczywistość (VR – virtual reality) mogą zmienić sposób, w jaki użytkownicy i pracownicy wchodzą w interakcje ze środowiskiem fizycznym i cyfrowym, oraz swoimi urządzeniami. Technologie te łączą świat realny z cyfrowym, choć są jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Potencjalne zastosowania biznesowe obejmują: szkolenia pracowników, projektowanie, konserwacja i naprawy w wielu gałęziach przemysłu, a także opieka zdrowotna.

źr. Pixabay

Druk 3D
Drukowanie 3D daje możliwość tworzenia niemal nieskończonej liczby obiektów z różnych materiałów. Ta mainstreamowa technologia będzie kontynuować swój dynamiczny rozwój i ewolucję. Pozwoli organizacjom zredukować czas cyklu produkcyjnego i tworzyć unikatowe produkty, takie jak implanty medyczne. W przemyśle lotniczym umożliwia wytworzenie komponentów, które są lżejsze. Pomimo obaw związanych z zachowaniem tajemnic handlowych i własności intelektualnych, wciąż pojawiają się nowe drukarki i materiały.

Lokalizacja i śledzenie (rzeczy i ludzi)
Technologie służące do lokalizowania i śledzenia umożliwiają monitorowanie pozycji osób lub rzeczy, co z kolei pozwala na tworzenie aplikacji biznesowych, które łączą cyfrowe obiekty ze światem fizycznym. Obecnie istnieje około 25 takich technologii, oferujących różny stopień dokładności i poziom cenowy. Przedsiębiorstwa mają szeroki zakres opcji do rozważenia. Technologie te oferują wiele możliwości biznesowych, począwszy od funkcji monitorowania jazdy ubezpieczonego samochodu (model ubezpieczeń komunikacyjnych oparty na stylu jazdy kierowcy, tzw. UBI – Usage Based Insurance), po na przykład śledzenie pracy maszyn medycznych w szpitalu. Zgoda klienta na monitoring i zachowanie prywatności to główne obawy związane ze stosowaniem tego typu rozwiązań.

Kamery 3D
Technologia ta zapewnia głębię obrazów, umożliwiając mierzenie obiektów i wykorzystywanie treści 3D do planowania logistycznego, oraz oferuje funkcje rozpoznawania gestów i twarzy. Ma również spory potencjał w zakresie usprawniania procesów biznesowych. Wprowdzaniu na rynek kamer 3D towarzyszy duży szum marketingowy. Rozwiązania klasy enterprise mogą być bardzo drogie, przestrzegają analitycy.

Biometryczne uwierzytelnianie

źr. Pixabay

Uwierzytelnianie biometryczne (biometrics authentication) wykorzystuje naturalne cechy biologiczne, unikalne dla każdego użytkownika i obejmuje takie technologie, jak rozpoznawanie twarzy lub tęczówki. Microsoft ma system Windows Hello, który wymaga aparatu 3D do rozpoznawania twarzy i odcisków palców. Biometryczne metody uwierzytelniania są bezpieczniejsze niż hasła lub kody PIN. Niektóre technologie biometryczne są jeszcze we wczesnej fazie rozwoju i wdrożeń, lecz inne, takie jak odciski palców czy uwierzytelnianie głosowe, są już dość dojrzałe. Technologie biometryczne mogą usprawnić robienie zakupów za pomocą urządzeń mobilnych oraz poprawić bezpieczeństwo budynków. Zasadniczo, każda aplikacja, która może przyspieszyć i ułatwić uwierzytelnianie – przynosi korzyści.

Wearables
Wearables (czyli urządzenia ubieralne), obejmują szeroką gamę technologii, począwszy od szeroko stosowanych już opasek na ręce, po zestawy VR pierwszej generacji. W rezultacie wearables oferują potencjalne możliwości biznesowe w wielu sektorach: od medycznego i sportowego, przez płatności mobilne, po zastosowania przemysłowe.

Chatboty
Chatbot to interfejs rozmowy i narzędzie automatyzacji, aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję, której zadaniem jest prowadzenie konwersacji przy użyciu języka naturalnego bądź interfejsu tekstowego. Systemy tego typu są już na dość wysokim poziomie dojrzałości i są stosunkowo szeroko dostępne. Przedsiębiorstwa nie powinny mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniej platformy, natomiast gorzej jest ze standaryzacją dostępnych na rynku rozwiązań. Chatboty mogą być używane do zastępowania personelu pomocniczego w centrach telefonicznych (call centers). Mogą być też wykorzystywane do tworzenia harmonogramów i prostych zadań. Rozdrobniony i niedojrzały jeszcze rynek chatbotów oraz brak standardów oznaczają, że firmy powinny uważać przy wybieraniu i zakupie rozwiązań dla siebie.

Zasilanie bezprzewodowe

źr. Pixabay

Zasilanie bezprzewodowe (wireless power), które umożliwia ładowanie urządzeń elektronicznych bez użycia kabli połączeniowych, jest dostępne na dwa sposoby: poprzez gromadzenie energii (power harvesting) z naturalnych źródeł środowiskowych (takich jak światło lub ciepło), oraz przez ładowanie bezprzewodowe, dzięki czemu użytkownicy nie muszą nosić ze sobą ładowarek lub pamiętać o ładowaniu swoich smartonów czy tabletów przed wyjściem z domu. Większość elektronicznych urządzeń konsumenckich nie obsługuje jeszcze ładowania bezprzewodowego i rzadko stanowi zasadniczą część cyfrowej oferty biznesowej. Postęp w tym zakresie może m.in. przyspieszyć doskonalenie metod ładowania samochodów elektrycznych.

AKTUALIZACJA

Smartfon w roli terminala do płatności zbliżeniowych
30 sierpnia 2017 r. Mastercard poinformował o rozpoczęciu w Polsce pilotażu, w ramach którego smartfon będzie jedynym urządzeniem niezbędnym do przyjmowania płatności zbliżeniowych.Nasz kraj jest pierwszym rynkiem na świecie, gdzie zostaną przeprowadzone testy tej innowacyjnej technologii, adresowanej przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców.

źr. Mastercard

Uczestniczący w pilotażu przedsiębiorcy muszą jedynie zainstalować na swoim telefonie dedykowaną aplikację mobilną i utworzyć w niej konto użytkownika. Osobne terminale płatnicze, ani żadne inne urządzenia peryferyjne nie będą konieczne. W fazie pilotażowej maksymalna wartość transakcji akceptowanej na urządzeniu mobilnym pełniącym funkcję terminala wyniesie 50 PLN.

Rozwiązanie zostanie przetestowane w warunkach rynkowych, a pilotaż będzie przeprowadzony wspólnie z partnerami – Elavon, Polskie ePłatności oraz Mobeewave.

Polska jest jednym ze światowych liderów płatności zbliżeniowych. Już ponad 2/3 transakcji kartami Mastercard w Polsce jest dokonywanych w ten sposób. Według danych NBP, Polacy w swoich portfelach noszą 29,4 mln kart płatniczych z funkcją zbliżeniową, które stanowią niemal 78 proc. wszystkich kart. W Polsce funkcjonuje też 514 tys. terminali zbliżeniowych – stanowią one 91 proc. wszystkich terminali akceptujących płatności bezgotówkowe.

Napisane przez Stefan Kaczmarek