Dzięki transformacji cyfrowej w najbliższych kilku latach sektor telekomunikacyjny odnotuje przyspieszenie wzrostu przychodów średnio o 3 proc. rocznie – to dobra wiadomość. Zła jest taka, że jednocześnie można oczekiwać wzrostu CAPEX operatorów z powodu konieczności wdrażania 5G i technologii optycznych (na rynkach rozwiniętych) oraz zwiększania zasięgu LTE (na rynkach wschodzących). To główne wnioski z badania „Digital transformation in telecoms” firmy konsultingowej Arthur D Little (ADL), którego wyniki zaprezentowano i omawiano pod koniec maja br. podczas warszawskiego spotkania dyrektorów firm telekomunikacyjnych, IT, banków i funduszy inwestycyjnych, zorganizowanego przez firmy konsultingowe ADL i CMS.

Cyfrowa transformacja jest naturalnym procesem dla naszego sektora – podkreślali prezesi i członkowie zarządów największych polskich operatorów telekomunikacyjnych podczas dyskusji panelowej. (fot. ADL)

Raport ADL powstał na podstawie badania przeprowadzonego w ponad 100 wiodących firmach telekomunikacyjnych na świecie oraz na podstawie analizy ponad 150 raportów finansowych różnych operatorów. Większość respondentów (73 proc.) badania uważa, że transformacja cyfrowa przyczyni się do wzrostu wartości sektora telekomunikacyjnego – w latach 2017-2022 średnio o 3 proc. rocznie, według szacunków ADL. Niestety, jednocześnie w tym okresie również wskaźnik CAPEX będzie rósł w znacznie szybszym tempie, co oznacza zmniejszenie wolnych przepływów pieniężnych, a tym samym presję na dywidendę.

Digitalizacja może być postrzegana jako remedium zarówno na problemy związane z kosztami (zwłaszcza w obszarze obsługi klienta, sprzedaży, zarządzania siecią i zaplecza), jak i z poszukiwaniem źródeł nowych przychodów (analiza danych, sztuczna inteligencja, wirtualizacja, rozszerzona rzeczywistość, IoT).

źr. Arthur D Little

Według szacunków ekspertów ADL, dobrze przeprowadzony proces cyfrowej transformacji może wygenerować dodatkowe 200 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych (FCF – Free Cash Flow) dla tego sektora. W raporcie ADL wskazano główne obszary, których powinna dotyczyć transformacja cyfrowa: koncentracja na kliencie, alokacja kapitału, organizacyjne kwestie i zasoby oraz metody zarządzania. Digitalizacja niesie ze sobą znaczne potencjalne oszczędności przede wszystkim w zakresie procesów obsługi klienta, sprzedaży, obsługi zaplecza i sieci.

Podsumowując dyskusję, zaznaczono, że transformacja cyfrowa w telekomach to niełatwy, długofalowy i dosyć skomplikowany proces, jednak w ostatecznym bilansie przynoszący wiele korzyści biznesowych.

Pełne omówienie badania ADL i wnioski z dysksji panelowej w artykule Digitalizacja w telekomach: wzrost przychodów i wyższy CAPEX, opublikowanym w serwisie TELKO.in.

Napisane przez Stefan Kaczmarek