Postęp i zapotrzebowanie na przetwarzanie brzegowe (#edge computing ) i chmurowe (#cloud computing) przyspieszają procesy konwergencji technologii komunikacyjnych (CT – communications technology), informatycznych (IT – information technology) i operacyjnych (OT – operations technology).

Według ABI Research, dzięki postępom w orkiestracji edge i chmury hybrydowej konwergencja wysuwa się na pierwszy plan. W swoim najnowszym raporcie The Convergence of CT, IT, and OT: How Cloud & Edge Computing Is Changing the Technology Landscape analitycy ABI Research przewidują, że branże, takie jak produkcja, telekomunikacja i inteligentne miasta (smart city) będą przodować w procesach konwergencji technologii CT, IT i OT, kierując się potrzebą poprawy wydajności oraz nie pozostawania w tyle w procesie transformacji cyfrowej.

Widzimy, że technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence)/uczenie maszynowe (ML – machine learning), chmura hybrydowa (hybrid cloud) i analityka danych – odgrywają znaczącą rolę w przyspieszaniu konwergencji technologii CT, IT i OT. Rozwiązania opracowywane w wyniku konwergencji technologii CT, IT i OT będą skupiać się na takich obszarach, jak: konserwacja predykcyjna (predictive maintenance), wykrywanie usterek produkcyjnych, przejrzystość danych i automatyczne naprawianie sieci (automated network healing) – wyjaśnia cytowany w komunikacie Yih-Khai Wong, starszy analityk ds. obliczeń rozproszonych i edge computing w ABI Research.

Konwergencja CT, IT i OT umożliwi organizacjom pełne wykorzystanie inwestycji technologicznych i czerpanie z nich korzyści, przekonują analitycy ABI Research. Według Wonga: – Celem jest integracja danych tworzonych i przechowywanych w infrastrukturze sieciowej, aplikacjach do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP – enterprise resource planning) i rozwiązaniach do zarządzania cyklem życia produktu (PLM – product lifecycle management), co pozwoli rozbijać silosy danych poprzez wykorzystanie platform cyfrowych wspomaganych zasobami edge i cloud computing.

Dostępność komponentów obliczeniowych w chmurze gwarantuje, że organizacje mogą pozyskiwać zasoby w oparciu o bieżące potrzeby biznesowe. Narzędzia do przetwarzania danych wspomagane AI/ML pomagają organizacjom w radzeniu sobie z obciążeniami związanymi z analizą, przewidywaniem i formułowaniem rekomendacji w oparciu o dane pochodzące z konwergencji CT, IT i OT.

Konwergencja CT, IT i OT może okazać się game changerem. Jednak dostawcy technologii powinni budować głębokie relacje strategiczne, aby zwiększać popyt i adopcję tej konwergentnej platformy. Hiperskalowi dostawcy usług chmurowych, dostawcy infrastruktury centrów danych, niezależni dostawcy oprogramowania (ISV – independent software vendors) oraz dostawcy platform operacyjnych będą musieli ściśle współpracować, aby wdrażać zintegrowane rozwiązanie dla klientów – podsumowuje Wong.

Omawiany raport jest częścią serwisu ABI Research Distributed and Edge Computing, który obejmuje badania, dane i statystyki.

(grafika tytułowa wygenerowana przez AI – źr. Pixabay)

Napisane przez Stefan Kaczmarek