70 proc. przedsiębiorstw ma trudności z wydobywaniem wartości z posiadanych danych, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie ich zdolności do wdrażania innowacji. Konieczne jest też zachowanie równowagi między innowacyjnością a redukcją kosztów. To dwa kluczowe wnioski z raportu firmy VMware Innovating in the Exponential Economy: CHAPTER 2, który powstał na podstawie badania przeprowadzonego w okresie maj-czerwiec 2022 r. na grupie 100 zachodnioeuropejskich firm z listy Forbes Top 2000.

Prawie 1/3 ankietowanych wymienia redukcję kosztów jako swój cel strategiczny numer jeden. Organizacje, które bazują na danych (#data-driven decisions), przejmują udziały w rynku, uważa 59 proc. respondentów. 58 proc. badanych firm obawia się, że pozostanie w tyle za konkurencją, jeśli nie będzie lepiej wykorzystywać zgromadzonych informacji. Brak możliwości zamiany pomysłów na nowe produkty, usługi i strategie w odpowiednim tempie, nadal naraża organizacje na ryzyko niepowodzenia, zaznaczają eksperci.

Większości firm nie brakuje dobrych pomysłów. Pomimo postępu przy ich realizowaniu, luka innowacyjno-wykonawcza utrzymuje się ze względu na brak umiejętności cyfrowych, sztywne infrastruktury oraz wszelakie ograniczenia i ryzyka związane z suwerennością danych czy zgodnością z przepisami. Posiadanie nadmiernej ilości danych i problemy z dostępem do właściwych również są wymieniane jako przeszkoda dla innowacji —mówi profesor Feng LI z Katedry Zarządzania Informacją w Bayes Business School w City, University of London.

(źr. VMware)

Uczestnicy badania uważają, że 4 z 7 ich najważniejszych strategicznych celów biznesowych na najbliższe dwa lata wymaga dokładnych oraz aktualnych danych, które będą podstawą przy podejmowaniu decyzji. Począwszy od oceny siły roboczej i produktywności, a skończywszy na poprawianiu doświadczeń klientów. 52 proc. motywuje swoje zespoły do większej innowacyjności i szukania nowoczesnych sposobów wprowadzania produktów, usług i strategii na rynek.

Bariery dla innowacji opartych na danych

Ankietowane firmy wskazują, że bariery związane z danymi to m.in.:

Suwerenność danych, gdy przechowywane dane podlegają przepisom dotyczącym prywatności i strukturom zarządzania w kraju, sektorze lub organizacji, jest również znaczącym problemem — dyrektywy krajowe (76 proc.) i branżowe (67 proc.) wskazywano jako kluczowe ograniczenia.

Innowacji nie można odkładać na później, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jest to element DNA firmy, który będzie wymagał czasu, odpowiedniej kultury, procesów i technologii. Zbuduje to przewagę konkurencyjną, przyciągnie i zatrzyma pracowników oraz wytworzy wartość dodaną. Każda transformacja, niezależnie od tego, czy jest to kompleksowa zmiana organizacyjna, czy też szukanie sposobów na redukcję kosztów i optymalizację procesów, opiera się na infrastrukturze cyfrowej, która pozwoli podejmować świadome decyzje. Dane to gwarantują — przekonuje Joe Baguley, VP & CTO EMEA w VMware.

Niwelowanie luki innowacyjno-wykonawczej

(źr. VMware)

Organizacje, które chcą wzmocnić swoje wysiłki w zakresie innowacji, powinny skupić się na ludziach, procesach i technologii, radzą eksperci VMware. Kiedy to połączenie zostanie osiągnięte, organizacje mogą nie tylko wykorzystać wartość posiadanych danych, ale także użyć ich do odblokowania szerszej perspektywy – 64% wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe (ang. machine learning) na potrzeby innowacji.  

Badanie na zlecenie VMware przeprowadziła firma Coleman Parkes na grupie 100 dyrektorów zarządzających zachodnioeuropejskimi firmami z listy Forbes Top 2000.

(grafika tytułowa – źr. VMware)

Napisane przez Stefan Kaczmarek