Drożejący dolar amerykański w połączeniu z rosnącą liczbą firm przenoszących swoje aplikacje i zasoby IT do chmury na początku kwietnia br. skłoniły analityków Gartnera do weryfikacji swoich prognoz globalnych wydatków IT na 2017 r. Mają one wynieść 3,5 bln dolarów, czyli o skromne 1,4 proc. więcej w porównaniu do 2016 roku. We wcześniejszych prognozach z I kwartału br. Gartner przewidywał wzrost na poziomie 2,7 proc.

źr. Gartner

Głównym winowajcą obniżenia prognoz wydatków IT na 2017 rok o 67 mld USD jest silny dolar amerykański – mówi w specjalnym oświadczeniu z 10 kwietnia br. John-David Lovelock, wiceprzewodniczący grupy badawczej ds. technologii i usług w firmie Gartner. Na rewizje prognoz nie mniejszy wpływ mają strategie technologiczne. Ponieważ w przedsiębiorstwach trwa nieuchronny exodus do chmury, utrzymuje się tendencja do zmniejszania wydatków na własny sprzęt informatyczny. Gartner prognozuje, że segment centrów danych w 2017 roku wzrośnie zaledwie 0,3 proc.

Wobec ofensywy platform chmurowych, wysypu ofert typu PaaS (Platform-as-a-service) czy IaaS (infrastructure-as-a-service) zwiększających dynamikę zmian w środowisku IT, firmy w konsekwencji potrzebują mniej serwerów. Analitycy Gartnera przewidują, że wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw wzrosną o 5,5 proc., osiągając w tym roku wartość 351 mld dolarów. Zmieniają się też sposoby, w jaki firmy kupują technologie i software.

źr. Pixabay

Chmura mocno wpływa na strukturę wydatków IT. Coraz częściej wybierany jest model usługowy SaaS (software as a service), zastępując dotychczasowe tradycyjne licencjonowanie, subskrypcje czy oprogramowanie open source. Według prognoz, w 2017 r. światowy rynek usług informatycznych odnotuje 2,3-proc. wzrost, wyższy niż ogólna prognoza wydatków, ale poniżej poziomu 3,6 proc. w 2016 r.

Za nadrzędny trend analitycy Gartnera uznają przyspieszenie procesu cyfrowej transformacji biznesu, co wymaga wdrażania cyfrowych technologii (m.in. IoT, sztuczna inteligencja, data science itp.) i ma ogromny wpływ na strukturę wydatków IT.

Światowa prognoza wydatków IT na 2017 rok (mld dolarów)
wydatki 2016 2016 wzrost (%) wydatki 2017 2017 wzrost (%) wydatki 2018 2018 wzrost (%)
Infrastruktura centrów danych 171 -0.1 171 0.3 173 1.2
Enterprise Software 332 5.9 351 5.5 376 7.1
Urządzenia 634 -2.6 645 1.7 656 1.7
Usługi IT 897 3.6 917 2.3 961 4.7
Usługi komunikacyjne 1380 -1.4 1376 -0.3 1394 1.3
Razem IT 3414 0.4 3460 1.4 3559 2.9

Źródło: Gartner (kwiecień 2017)

Napisane przez Stefan Kaczmarek