Do końca 2017 roku wartość rynku BDA (Big Data & Analytics) według szacunków analityków IDC sięgnie 150 miliardów dolarów, odnotowując roczny wzrost powyżej 12 proc. Co istotne, narzędzia big data przestają być technologią wykorzystywaną wyłącznie przez duże przedsiębiorstwa, mniejsze firmy coraz częściej również deklarują zamiar inwestycji w rozwiązania z zakresu zaawansowanej analizy wielkich zbiorów danych.

Kierunek rozwoju wskazują przedsiębiorstwa z najbardziej rozwiniętych rynków technologicznych. Jak wynika z badania SAS, 83 proc. firm ze Stanów Zjednoczonych przeznaczyło w ostatnim czasie środki na projekty big data, a pozostałe planują taką inwestycję w perspektywie najbliższych lat. Towarzyszy temu rozwój kluczowych technologii, takich jak: rozwiązania mobilne, chmura i zaawansowana analityka. Według prognoz IDC, inwestycje w tych obszarach będą wkrótce stanowić prawie 75 proc. wydatków na wszystkie technologie informatyczne w biznesie.

Big data także dla MŚP

Analiza zbiorów big data staje się koniecznością również w przypadku firm z sektora MŚP. Każde przedsiębiorstwo, bez względu na jego wielkość, musi analizować zachowania i preferencje swoich klientów, aby dostosować ofertę do ich potrzeb. Dzięki analizom wpisów w mediach społecznościowych, można poznać opinie o firmie czy produkcie.

Dostępne na rynku narzędzia analityczne stają się coraz bardziej intuicyjne i łatwe w obsłudze, co ułatwia posługiwanie się nimi przez mniej zaawansowanych użytkowników. Producenci dążą do tego, aby proponowane przez nich rozwiązania nie były wykorzystywane jedynie przez wąskie grono specjalistów, ale przez różne grupy użytkowników w organizacji. Demokratyzacja dostępu do danych to szansa dla MŚP na wykorzystanie analityki w bieżącej działalności.

Narzędzia big data mogą pomóc w analizie danych związanych z dowolnym aspektem działalności małej firmy, pomagając w zakresie:

  • badań rynkowych dotyczących bazy klientów i konkurencji,
  • pomiarów skuteczności realizowanych operacji
  • badania, jak wydajnie pracują pracownicy.
  • oceny podejmowanych działań marketingowych i sprzedażowych,
  • oceny efektywności kosztowej wykorzystania łańcucha dostaw.

Analiza danych pomaga opracowywać długoterminowe cele biznesowe

źr. Pixabay

Aby zamieniać wnioski z analiz big data na praktyczne działania, firmy korzystają z narzędzi analitycznych, które pozwalają wyodrębniać informacje z zebranych danych w celu rozwiązania określonego problemu biznesowego. Chcąc ograniczać koszty, można na przykład analizować dane z arkuszy kalkulacyjnych, aby dowiedzieć się, gdzie marnuje się najwięcej pieniędzy. dzięki temu będzie wiadomo, gdzie skoncentrować wysiłki związane z obniżaniem kosztów.

Oprócz analizy trendów na podstawie danych historycznych, można także wykorzystywać big data do opracowywania planów biznesowych w oparciu o prognozowane przyszłe trendy. Pierwszym krok to określenie problemu biznesowego, który trzeba rozwiązać oraz zebranie wszystkich istotnych danych. Następnie można analizować dane w celu rozpoznania trendów i przygotowania prognoz. Gdy uzyska się pewność, że dane zostały poprawnie zinterpretowane, można przystąpić do opracowywania planu działań.

Zrozumieć big data

Mimo coraz większych nakładów ponoszonych na rozwiązania BDA, jedynie co trzecia firma z listy Global Fortune 500 wie, jak wykorzystać potencjał posiadanych danych. To zaskakujący wynik, gdyż sprzedaż towarów i usług, prowadzona w oparciu o analizę dostępnych informacji, to obecnie najbardziej efektywny model biznesowy. Posiadane dane stanowią strategiczny zasób każdego przedsiębiorstwa. Analityka umożliwia m.in. dokładną segmentację portfela klientów, a tym samym stworzenie produktów „szytych na miarę”. Analityka big data nie tylko usprawnia proces decyzyjny, ale także w znacznym stopniu wpływa na rozwój nowych produktów i usług.

Big data w banku, szpitalu i mediach

W projekty związane z big data inwestują przede wszystkim firmy z branż, gdzie trzeba radzić sobie z dużymi zbiorami danych, czyli banki, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacja, produkcja, handel, administracja czy segment usług profesjonalnych. IDC przewiduje, że tylko w tym roku przeznaczą one łącznie ponad 72 mld dolarów na rozwiązania z zakresu Big Data & Analytics, a do 2020 r. budżet na te technologie sięgnie 101,5 mld dolarów (źr. IDC, Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 2017). Inwestycje związane z analizą danych wspomagają również bezpieczeństwo oraz uwzględniają wymagania określone w rozporządzeniu GDPR (General Data Protection Regulation; polski odpowiednik: RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Z technologii analitycznych wykorzystujących duże zbiory danych chętnie korzystają też koncerny mediowe, …a także kasyna. Ocena preferencji czytelników, widzów oraz słuchaczy jest obecnie kluczem doboru treści, reklam i podstawą planów wydawniczych. Również branża medyczna sięga po rozwiązania analityczne wykorzystujące duże zbiory danych. W celu lepszego dopasowania terapii i ograniczenia uciążliwości leczenia, lekarze mogą porównać informacje dotyczące choroby oraz indywidualnych cech pacjenta z wynikami analiz podobnych przypadków medycznych oraz danymi dotyczącymi skuteczności zastosowanego leczenia. Przykładem wykorzystania analityki big data jest platforma informatyczna ONKO.SYS wdrożona w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

– Centrum Onkologii od początku postawiło przed projektem ONKO.SYS bardzo ambitne cele. Krótkofalowo zakładał on utworzenie platformy do gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania danych klinicznych, histopatologicznych, epidemiologicznych i molekularnych. W dłuższej perspektywie miał służyć lepszemu zrozumieniu procesów, wcześniejszemu wykrywaniu chorób nowotworowych i poprawie wyników leczenia chorych na raka. Istotnym wyróżnikiem tego systemu jest wykorzystanie narzędzi text mining do analizy tekstu cyfrowych notatek lekarskich, które są jednym z cenniejszych źródeł informacji – wyjaśnia Łukasz Leszewski, Lider zespołu Business Intelligence & Data Management w SAS Polska.

Przykłady wykorzystywania technologii big data można znaleźć również w organizacjach pozarządowych niosących pomoc humanitarną, które wykorzystują narzędzia analityczne do przetwarzania informacji.

Napisane przez Stefan Kaczmarek